CILT(UK) > News > Focus Magazine > Focus Archive
Search
Search
You are here: Home > News > Focus Magazine > Focus Archive

focus archive banner


December           

                    

 November   

                

October         

Screenshot 2023-10-1...               

September       

Screenshot 2023-10-1...

                                    

August

 

July

Screenshot 2023-08-0...

 

June       

Screenshot 2023-07-0...

May

Screenshot 2023-05-0...

 

April

Screenshot 2023-04-1...

March

Screenshot 2023-03-0...

 

February

Screen Shot 2023-02-...

January 

Screen Shot 2023-01-...

 

 

December

Screen Shot 2023-01-...

November

Screen Shot 2022-11-...

October

Screen Shot 2022-10-...

September

Screen Shot 2022-09-...

August

Screen Shot 2022-09-...

July

 Screen Shot 2022-07-...

June 

 Screen Shot 2022-07-...

May

Screen Shot 2022-05-...

April

Screen Shot 2022-05-...

March

February

Screen Shot 2022-02-...

January

Screen Shot 2022-02-...

 

December

Screen Shot 2021-11-...

 

November

Screen Shot 2021-11-...

 

October

Screen Shot 2021-10-...

 

September 

Screen Shot 2021-09-...

 

 

August

Screen Shot 2021-09-... 

 

July

July Cover 

 

June 

Front cover

 

May 

Front cover

April

FOCUS_FC_April21

 

March 

Front cover SM

 

February

Front cover 

 

January

Cover_Jan21

 

 

December 

Dec20_Cover

November 

Focus November FP

October

October Cover

September

September _ Cover

August 

August Focus _ Cover

July 

July Cover

June 

June 2020

May

May 2020 Focus

April

 April 2020 Focus

March

March 2020 Focus

Febraury 

February 2020 Focus

January 

January 2020 Focus

 

December 

December 2019 Focus

November

 November 2019 Focus

October

October 2019 Focus

September

September 2019 Focus

August

 August 2019 Focus

July

 July 2019 Focus

June

June 2019 Focus

May

May 2019 Focus

April

 April 2019 Focus

March

March 2019 Focus

February

February 2019 Focus

January

January 2019 Focus

 

December

December 2018 Focus

November

November 2018 Focus

October

October 2018 Focus

September

September 2018 Focus

August

August 2018 Focus

July

July 2018 Focus

June

June 2018 Focus

May

May 2018 Focus

April

 April 2018 Focus

March

March 2018 Focus

February

February 2018 Focus

January

January 2018 Focus 

 

December

December 2017 Focus

November

November 2017 Focus

October

October 2017 Focus

September

September 2017 Focus

August

August 2017 Focus

July

July 2017 Focus

June

June 2017 Focus

May

May 2017 Focus

April

April 2017 Focus

March

March 2017 Focus

February

February 2017 Focus

January

January 2017 Focus

 

December

12_Dec16

November

11_Nov16

October

10_Oct16

September

09_Sep16

August

08_Aug16

July

07_Jul16

June

06_Jun16

May

05_May16

April

04_Apr16

March

03_Mar16

February

02_Feb16

January

01_Jan16

 

December

12_Dec15

November

11_Nov15

October

10_Oct15

September

09_Sep15

August

08_Apr15

July

07_Jul15

June

06_Jun15

May

05_May15

April

04_Apr15

March

03_Mar15

February

02_Feb15

January

01_Jan15

 

December

12_Dec14

November

11_Nov14

October

10_Oct14

September

09_Sep14

August

08_Aug14

July

07_Jul14

June

06_Jun14

May

05_May14

April

04_Apr14

March

03_Mar14

February

02_Feb14

January

01_Jan14

 

December

12_Dec13

November

11_Nov13

October

10_Oct13

September

09_Sep13

August

08_Aug13

July

07_Jul13

June

06_Jun13

May

05_May13

April

04_Apr13

March

03_Mar13

February

02_Feb13

January

01_Jan13

 

December

12_Dec12

November

11_Nov12

October

10_Oct12

September

09_Sep12

August

08_Aug12

July

07_Jul12

June

06_Jun12

May

05_May12

April

04_Apr12

March

03_Mar12

February

02_Feb12

January

01_Jan12

 

December

12_Dec11

November

11_nov11

October

11_Oct11

September

11_Sep11

August

08_Aug11

July

07_Jul11

June

06_jun11

May

05_May11

April

04_Apr11

March

03_Mar11

February

02_Feb11

January

01_jan11

 

December

12_Dec10

November

11_May10

October

10_Oct10

September

09_Sep10

August

08_Aug10

July

07_Jul10

June

06_Jun10

May

05_May10

April

04_Apr10

March

03_Mar10

February

02_Feb10

January

01_Jan10

 

December

12_Dec09

November

11_Nov09

October

10_Oct09

September

09_Sep09

August

08_Aug09

July

07_Jul09

June

06_Jun09

May

05_May09

April

04_Apr09

March

03_Mar09

February

02_Feb09

January

01_Jan09

 

December

12_Dec08

November

11_Nov08

October

10_Oct08

September

09_Sep08

August

08_Aug08

July

07_Jul08

June

06_Jun08

May

05_May08

April

04_Apr08

March

03_Mar08

February

02_Feb08

January

01_Jan08

 

   

December

12_Dec07

November

11_Nov07

October

10_Oct07

August - September

09_Sep07

July 

07_08_Jul_Aug07

June

06_Jun07

May

05_May07

April

04_Apr07

March

03_Mar07

January - February

01_02_Jan_Feb07